Region Örebo county Region Örebo county
Search

Välkommen till Kulturkraft

Alla barn har rätt att få skapa och uppleva kultur i en tillåtande atmosfär utifrån egen förmåga. Därför tog Region Örebro län fram modellen KulturKraft – för varenda unge.

Översyn av KulturKrafts-modellen

Hösten 2023 kommer en översyn av KulturKrafts-modellen att göras för att se på vilket sätt modellen kan utvecklas och förbättras. Vilka åtgärder översynen kan resultera i kommer att meddelas i december 2023.

Under innevarande år kommer inga förändringar att ske, utan KulturKraft fortlöper som vanligt hela 2023. 

Läs mer om modellen Kulturkraft.

 

Kulturutbud 2023

Kulturutbud 2023

Nu kan du boka det regionala kulturutbudet för 2023.

Kulturutbudsdagen

Kulturutbudsdagen

Kulturutbudsdagen är ett årligt evenemang riktat till dig som på annat sätt arbetar med kultur för barn och unga i förskola, skola och gymnasiet. 2023 kommer Kulturutbudsdagen äga rum den 15 november.

Vill du boka en kulturaktivitet till barn och unga?

KulturKrafts utbud innehåller professionella workshops, föreställningar eller aktiviteter inom konstområden som teater, dans, konst, slöjd, kulturarv, musik och litteratur riktad till barn och unga mellan 3-19 år.

Det regionala kulturutbudet består av utvalda professionella fria aktörer inom- och utanför länet samt institutioner och besöksmål i Örebro län. Alla erbjuder kulturaktiviteter som får barn att växa, både som individer och grupp.

Läs mer om hur du bokar en kulturaktivitet.

Vill du vara med i Örebro läns kulturutbud?

Läs mer om urvalsprocessen och hur du ansöker.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med Kulturkrafts adminstratörer så gör du det genom att skicka ett mail till oss.