Kulturutbudsdagen 2021!

Kulturutbudsdagen 2021 hölls 10-24 mars och var digital.

Läs mer om Kulturutbudsdagen

Du hittar det regionala kulturutbudet för 2021 genom att klicka på symbolerna ovan. Utbudet består av professionella aktörer från konstområdena bild och form, dans, film, kulturarv, litteratur, musik, nycirkus, slöjd och teater. Urvalet görs av Nätverket för Regional Kulturutveckling (tidigare Kulturkonsulentnätverket Örebro län).

Den 10 mars 2021 presenteras det regionala utbudet på Kulturutbudsdagen, ett årligt evenemang som vänder sig till lärare, förskolepedagoger, bibliotekarier, kultursekreterare, samordnare, kulturombud eller andra som arbetar med kultur för barn och unga i förskolan, skolan och gymnasiet. På grund av pandemin så är 2021 års kulturutbudsdag digital.