Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Om Kulturkraft

Barn samlade runt pedagog

KulturKraft - för varenda unge

Teater, dans, bild och form, film, slöjd, kulturarv, musik, nycirkus och litteratur får barn att växa, både som individer och grupp. Alla barn har rätt att få skapa och uppleva kultur i en tillåtande atmosfär utifrån egen förmåga. Därför tog Region Örebro län fram modellen KulturKraft – för varenda unge.

KulturKraft utvecklades för att öka tillgången på professionell kultur för barn och unga mellan 3-19 år i Örebro län. Skolor, förskolor, kulturverksamheter och länets kommuner samarbetar för att garantera att kulturen blir en naturlig del av barnens vardag.

Riktlinjer för Kulturkraft under 2024

Under 2024 kommer Örebro läns samtliga kommuner kunna ta del av en kulturpengspott som finansieras av Region Örebro län.

  • Kulturpeng omfattar barn och unga 3-19 år i förskola, skola och gymnasium.
  • Kulturpengen används för aktiviteter bokade ur Kulturkrafts regionala utbud. Samtliga aktiviteter finns presenterade i webkatalogen på kulturkraftregionorebrolan.se.
  • För att ta del av Kulturpengen behöver kommunen själv matcha upp kostnaden med 50%.
  • Samtliga kommuner i länet har en samordnare som fungerar som kontaktperson till Region Örebro län.
  • Genomförda aktiviteter redovisas 2 gånger under året av kommunens samordnare.
    Kommunrelaterade frågor besvaras av respektive kommuns samordnare.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 januari 2024