Region Örebro län Region Örebro län
Sök

För dig som aktör

Barn som spelar teater

Vill du vara med i Örebro läns kulturutbud?

Du som är professionell kulturaktör är välkommen att ansöka om att medverka i Region Örebro läns kulturutbud inom ramen för satsningen KulturKraft. Utbudet presenteras som en digital katalog och ska vara anpassat för barn och unga i tilltal, angelägenhet och relevans.

Att vara med i det regionala kulturutbudet innebär att vara del av ett stort och rikt kulturutbud som bland annat förskolor, skolor och bibliotek i Örebro läns kommuner kan boka. De kommuner och fria huvudmän som medverkar i modellen KulturKraft får tillgång till KulturPeng, en subvention via Region Örebro län.

Det är Nätverket för Regional Kulturutveckling som ansvarar för urvalet i det regionala kulturutbudet. Ansökningarna granskas och bedöms av utvecklingsledare/konsulent inom respektive konstform.

Innan du börjar fylla i ansökan, se till att du har läst igenom kriterierna samt har alla uppgifter och material tillgängligt så att ansökan blir komplett. 

Kriterier i urvalsprocessen

Följande kriterier viktas likvärdigt vid bedömning:

  • Kulturaktiviteten ska ledas av professionella yrkesverksamma kulturaktörer, i enlighet med kulturrådets definition, eller med erfarenheter och kompetens som bedöms likvärdigt.
  • En proportionell fördelning av regionalt utbud utifrån konstformer och produktionernas/aktiviteternas åldersinriktning eftersträvas.
  • Kulturaktörens aktivitet/produktion ska vara tillgänglig/genomföras i Örebro län.
  • Kulturinstitutioner och organisationer som får verksamhetsmedel i enlighet med Region Örebro läns kulturplan ska prioriteras.
  • Prioritering görs i följande ordning: regional, nationell, internationell kulturproduktion. Utbudet ska eftersträva en bred representation för att bemöta barn och ungas behov, identitet och mångfald.

Hur du ansöker

Vi ser under 2024 över Kulturkraftsmodellen och återkommer med datum för ansökan.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 18 mars 2024