Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Personuppgiftsbehandling

Det är frivilligt att skicka in intresseanmälan för att ingå i kulturutbudet på KulturKraft. För att Region Örebro län ska kunna behandla din intresseanmälan är det nödvändigt att vi registrerar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn och e-postadress.

Region Örebro län är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. All behandling sker enligt GDPR samt annan tillämplig dataskyddslagstiftning.

Ändamålet med att behandla dina personuppgifter är att kunna göra urvalet till det kulturutbud som ska presenteras på webbplatsen KulturKraft. Om du blir utvald används personuppgifterna för att lägga upp ett användarkonto på webbplatsen.

I samband med att du skickar din intresseanmälan samtycker du till att Region Örebro län lagrar dina personuppgifter samt, om det blir aktuellt att ingå avtal, skickar användarinformation till dig. Det lösenord som skickas ut tillsammans med användarkontot kan du själv ändra i kontots användarinställningar.

Din e-postadress blir kopplad till webbplatsens automatiska funktion för bokningsförfrågan, där du som användare får ett e-postmeddelande från den bokare som skickat bokningsförfrågan. Information som skickas via vår sajt är krypterad enligt https.

Lagringstiden

Din intresseanmälan och dina personuppgifter lagras hos Region Örebro län så länge det är relevant för att kunna utföra vår ändamålsberättigade verksamhet. Det kan exempelvis handla om att använda uppgifter du lämnat för statistiska ändamål eller i forskningssyfte.

Överföring av uppgifter till tredje land

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land.

Dina rättigheter

Du har enligt GDPR vissa rättigheter i egenskap av den registrerade. Du har bland annat rätt att begära tillgång till dina personuppgifter, begära att personuppgiftsbehandlingen begränsas, att dina personuppgifter rättas eller raderas, att invända mot behandlingen och rätt till dataportabilitet av dina personuppgifter. Du kan gärna kontakta oss för att få veta om vi kan tillgodose din begäran.

Om du inte är nöjd med Region Örebro läns hantering, kan du vända dig med klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

 

Kontaktuppgifter

Har du frågor om den aktuella behandlingen eller om du vill dra tillbaka din intresseanmälan för att delta i KulturKraft kan du kontakta oss.

Vill du veta mer om hur Region Örebro län behandlar dina personuppgifter, kontakta Dataskyddsombudet.

Dataskyddsombudet Region Örebro län

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 maj 2022