Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Region Örebro län är innehållsansvarig för informationen på webbplatsen som helhet – undantaget de kulturaktiviteter som kulturaktörer marknadsför. På sida/sidor där kulturaktiviteter marknadsförs ansvarar du som användare för att följa lagar och regler som finns kring A) personuppgiftsansvar och B) bildrättigheter.

Personuppgiftsansvar innebär att du ansvarar för att du har rättslig grund för behandling av de personuppgifter som publiceras i text (namn, e-postadress och mobilnummer) och bild (där personer går att identifiera). För bilder på omyndiga ska samtycke från vårdnadshavare finnas.
Du ansvarar för att bild/bilder som laddas upp och/eller publiceras på kulturkraftorebrolan.se är fria för användning av tredje part (i detta fall Region Örebro län).

Om kraven i detta avtal inte uppfylls har Region Örebro län rätt att säga upp avtalet. Avtalet löper ut vid årsskiftet varje år. 

Om du vill säga upp ditt avtal om medverkan i KulturKraft kontakta oss så snart som möjligt.

Kontaktuppgifter

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 10 oktober 2022