Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Om Kulturkraft

Barn samlade runt pedagog

KulturKraft - för varenda unge

Teater, dans, bild och form, film, slöjd, kulturarv, musik, nycirkus och litteratur får barn att växa, både som individer och grupp. Alla barn har rätt att få skapa och uppleva kultur i en tillåtande atmosfär utifrån egen förmåga. Därför tog Region Örebro län fram modellen KulturKraft – för varenda unge.

KulturKraft utvecklades för att öka tillgången på professionell kultur för barn och unga mellan 3-19 år i Örebro län. Skolor, förskolor, kulturverksamheter och länets kommuner samarbetar för att garantera att kulturen blir en naturlig del av barnens vardag.

Modellen bygger på ett ömsesidigt åtagande och delat ansvar mellan Region Örebro län, länets kommuner och enskilda huvudmän, kulturinstitutioner och fria professionella aktörer. 

För att ta del av KulturPeng åtar sig kommunen/enskild huvudman att ta fram en barnkulturplan, som beskriver ett systematiskt arbetssätt med kultur i förskola, skola och gymnasium. Region Örebro län subventionerar kulturupplevelserna/aktiviteterna med en KulturPeng och kommunen/enskild huvudman matchar upp med motsvarande finansiering.

Modellen KulturKraft i korthet

  • Modellen innefattar alla barn och unga mellan 3 och 19 år
  • KulturPeng (subvention) baseras på 18 kr/barn och ungdom i nämnd målgrupp
  • KulturPeng får användas till kulturaktivitet ur det regionala utbudet samt till transport i samband med kulturaktiviteten
  • Kommunen matchar upp med motsvarande finansiella medel
  • Kommunen utser en samordnare samt kulturombud på varje enskild förskola/skola/gymnasium
  • Kommunen skriver en barnkulturplan
  • Regionen arrangerar fortbildningstillfällen
  • Kommunen rapporterar statistik gällande barn och aktivitet
  • Regionen tar fram en digital kulturutbudsportal
  • Det regionala utbudet presenteras på den digitala plattformen kulturkraftorebrolan.se som lanseras med syfte att göra utbudet mer lättillgängligt och bokningsbart.

Kultur bidrar till gemenskap, känsla, identitet och kreativitet. Tillsammans stärker vi barn och unga med kulturen som kraft.

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Dienstag, 14. Februar 2023