Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

För dig som bokar

Barn som filmar mer iPads

Vill du boka en kulturaktivitet till barn och unga?

KulturKrafts utbud innehåller professionella workshops, föreställningar eller aktiviteter inom konstområden som teater, dans, konst, slöjd, kulturarv, musik och litteratur riktad till barn och unga mellan 3-19 år.

Det regionala kulturutbudet består av utvalda professionella fria aktörer inom- och utanför länet samt institutioner och besöksmål i Örebro län. Alla erbjuder kulturaktiviteter som får barn att växa, både som individer och grupp.

KulturPeng

Utbudet är kopplat till KulturKraft vilket ger kommuner och fria huvudmän som medverkar i modellen en KulturPeng (subvention) vid köp ur det regionala utbudet för barn och unga i förskola, skola och gymnasium. Subventionen får även användas till transport i samband med bokad aktivitet.

KulturPeng är baserad på 18 kronor per barn för medverkande kommun eller fri huvudman och samordnas av Region Örebro län samt administreras i kommunerna av kultursamordnaren.

Hur bokar jag?

Om inget annat anges går aktiviteter att boka under hela 2024. 

Det är samordnaren i din kommun som ska kontaktas när du vill boka något i katalogen och använda er KulturPeng. Vet du inte vem det är som är samordnare i din kommun så kan du höra av dig via mail till Kulturkrafts adminstratörer så hjälper vi dig att komma rätt.

Samordnare i Örebro läns kommuner
Askersund: Malin Räftegård
Degerfors: Sara Luthman 
Hallsberg: Sara Rothstrand
Hällefors: Enar Karlsson
Karlskoga: Peter Tikkanen
Kumla: Jenny Liljeberg
Laxå: Sofie Nordenhaag Law
Lekeberg: Karin Adolfsson
Lindesberg: Sara Sporre
Ljusnarsberg: Joachim Tadell
Nora: Elin Sörman
Örebro: Joakim Waern

Kvalitetsgaranti av urvalet

Det är utvecklingsledarna för de olika kulturområdena som ansvarar för urvalet av kulturutbudet efter regionalt beslutade kriterier. 

Kriterier i urvalsprocessen

  • Följande kriterier viktas likvärdigt vid bedömning
  • Kulturaktiviteten ska ledas av professionella yrkesverksamma kulturaktörer, i enlighet med kulturrådets definition, eller med erfarenheter och kompetens som bedöms likvärdigt.
  • En proportionell fördelning av regionalt utbud utifrån konstformer och produktionernas/aktiviteternas åldersinriktning eftersträvas.
  • Kulturaktörens aktivitet/produktion ska vara tillgänglig/genomföras i Örebro län.
  • Kulturinstitutioner och organisationer som får verksamhetsmedel i enlighet med Region Örebro läns kulturplan ska prioriteras.
  • Prioritering görs i följande ordning: regional, nationell, internationell kulturproduktion.
  • Utbudet ska eftersträva en bred representation för att bemöta barn och ungas behov, identitet och mångfald.
  • Kulturaktören förväntas delta på utbudsdagen i Örebro

 

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Mittwoch, 12. Juni 2024