Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Prova-på-att tälja

Prova på att tälja

Veranstalter: Ateljé MalinB

Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Grundsär Gy Gysär Vuxna

Här får grupper om ca 15 elever en introduktion i lämpliga tekniker att tälja i färskt trä och chansen att upptäcka möjligheter och känslan av att skapa i ett lättillgängligt och vackert material.

Det färska träet gör täljningen mjukare och kräver mindre kraft. Dock gör man, med fördel, mindre föremål om inte tiden och utrymme/förvaring tillåter och skapa större. Målet med täljningen, om det ska bli ett specifikt föremål, anpassas efter önskemål. Att skapa fria former, figurer, sked, slev, bandvävsked, nålbindningsnål, m.m. Det finns många möjligheter.

Att tälja är en gammal slöjdart och utvecklar personens förståelse för trä som material, täljning är en viktig del av vår vardagshistoria och även motorik och koordination.

Lämplig tidslängd kan vara 1-3 timmar, återkommande i 2-4 pass, beroende på ålder, koncentrationsförmåga och syfte/mål. Aktiviteten kan med fördel göras utomhus, vid t.ex. utflykter, exkursioner och liknande.

Information

Die Aktivität kann durchgeführt werden: 2024
Die Aktivität kann durchgeführt werden: Malin Blomqvist
Anzahl der Studenten: 1- max 15 st elever/grupp
Länge: 1 tim - 8-9 tim
Zimmerspezifikationen: Gruppen behöver plats att sitta utspridda, med behörigt avstånd till varandra. Gärna pallar, långbänkar. Golvet/underlaget ska kunna sopas av vid behov.
Vergeben: Från 2100 kr
Zuschlag / Fahrtkostenzuschuss? Ja
[Missing text '/views/activitypage/index/additional-travelExpences' for 'German'] Ja
Andere:

Aktiviteten kan med fördel utföras utomhus och på valfri plats, i samband med ett tema, andra aktiviteter och ämnesområden/kunskapsområden. Jag för gärna en dialog och kan komma med idéer om hur denna aktivitet kan berika andra kunskapsområden, olika moment i kunskapsinhämtning. Täljknivar, yxa samt några skålknivar finns. Finns önskemål om att specifika föremål som ska skapas, kan verktyg behöva kompletteras. Detta för vi en dialog om. För mindre barn behöver det finnas flera vuxna med, alternativt mindre grupper barn (max 5 st/grupp). För särskoleelever sker genomförande efter pedagogernas bedömning av elevens förmågor. OBS! Jag förbehåller mig alltid rätten att ta verktygen från/utestänga en elev som inte följer de säkerhetsregler jag går igenom i början av min genomgång.

[Missing text '/views/activitypage/index/links' for 'German']
Kontaktinformationen

Malin Blomqvist