Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Utsmyckning av skolan/offentlig miljö

Närlundaskolans åk 4-5 2019/2020

Veranstalter: Ateljé MalinB

3-5 år Förskoleklass Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Grundsär Gy Gysär

Alla delaktiga och mycket kontakt med konstnären

Målet med att skapa en utsmyckning är att alla i den valda gruppen ska göras delaktiga i den kreativa processen kring konstverkets budskap.

Vi tar avstamp i en allmän diskussion om offentligkonst och smalnar av tankarna mot en utsmyckning av gruppens valda plats. Ska utsmyckningen ha ett budskap? Vad vill man säga med utsmyckningen? Eller ska den vara dekorativ och förmedla en känsla? 
Under arbetet utses en referensgrupp av elever med funktionen att hålla i kommunikationen mellan skola och konstnären under arbetets gång. De kommer arbeta med olika uppdrag från mig samt vara delaktiga i planeringen kring invigningen. 
Utifrån överenskommelsen, arbetar valda grupper av elever aktivt med att skapa delar av utsmyckningen. Utsmyckningen monteras och det ordnas en invigning med fest, högtidligheter och trevligheter.

Kreativprocess kring offentlig utsmyckning 
Alla klasser besöks vid två tillfällen av konstnären, á 1tim  

Skapandeprocess
Valda grupper arbetar med delar av konstverket i grupper om 15st elever, tillsammans med konstnären, 1-4 tim/grupp
Konstnärens arbete med omhändertagande av elevernas alster, sammanförandet av helheten, montage, med eventuellt hjälp av kunnig personal/vaktmästare, 20-50 tim

 

Information

Die Aktivität kann durchgeführt werden: 2024
Die Aktivität kann durchgeführt werden: Malin Blomqvist
Anzahl der Studenten: 1 st - hela skolan/arbetsplatsen/kommunen
Länge: Fr 10 tim
Zimmerspezifikationen: Allt efter överenskommelse
Vergeben: 995 kr/tim, min 10 tim
Zuschlag / Fahrtkostenzuschuss? Ja
[Missing text '/views/activitypage/index/additional-travelExpences' for 'German'] Ja
Andere:

Utifrån önskemål diskuterar vi gemensamt fram vilka ramar som ska gälla för utsmyckningen. Vilka grupper ska vara delaktiga? Vad är syftet med utsmyckningen? Var ska utsmyckning hänga? Till hur stor utsträckning ska elever/personal/ behöriga vara delaktiga? osv. Utifrån era önskemål, behov, möjligheter, ekonomi m.m. sätter vi förutsättningar för arbetet, ramen.

[Missing text '/views/activitypage/index/links' for 'German']
Kontaktinformationen

Malin Blomqvist