Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Workshop – ATT RE:MAKE EN T-SHIRT!

Remakea en tshirt

Aktör: Rädda världen - stygn för stygn

Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Grundsär Gysär

Det här är en workshop som väcker elevernas nyfikenhet för tyg och återbruk och ökar deras kunskap om kläder, konsumtion och hållbarhet.

Vi berättar om klädproduktionens och vår klädkonsumtions påverkan på människa och miljö. Var kommer våra kläder ifrån? Vad är tyg gjort av? Vad kan vi göra i stället för att köpa nytt? Eleverna återbrukar sedan av t-shirts och får möjlighet att använda sin kreativitet och skapa något nytt av något gammalt att ta med sig hem.

För att kunna ge varje elev det stöd den behöver i sitt skapande och för att ge möjlighet att färdigställa allas alster arbetar vi gärna i halvklass. Vid större antal elever än 15 st behövs extra personal från skolan som aktivt deltar i gruppen. Det ska alltid finnas en närvarande personal som känner eleverna vi möter.

Information

Aktiviteten kan genomföras: 2024
Medverkande: Sara Hillersberg, Anna Nilsson, Lena Åman, Meryl Destors-Fages
Antal elever: halvklass
Längd: 45 + 45 min (går att anpassa)
Lokalspecifikationer: Tillgång till projektor
Pris: 6500 exkl. moms
Tillkommer traktamente? Nej
Tillkommer reseersättning? Ja
Övrigt:
Kontaktperson

Sara Hillersberg