Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Skapa tovade Trashanks Trådilutter

Aktör: Lena Jerlström

Förskoleklass Åk 1-3 Grundsär Gysär

Varje elev får tova och använda tråd och pärlor för att skapa en egen Trashanks Trådilutt. Vi träffas vid två tillfällen på ca 50 minuter per gång. Första tillfället tovar vi och vid det andra blir det sömnad. Eleverna får smycka och forma en personlighet efter eget tycke och förmåga, alla utryck är bra och det finns många sätt att lösa uppgiften på. Eleverna får öva på skapande, slöjd, formgivning och ett praktiskt görande.

Om ni vill gå vidare med det som eleverna skapat i workshopen kan ni som klass/grupp

  • Göra en egen värld till klassens/gruppens Trashanks Trådilutter
  • Var bor dom?
  • Vad äter dom?
  • Vilka egenskaper har dom?
  • Skapa en boplats
  • Skriva eller samtala om en berättelse

Koppla gärna uppgiften till andra ämnen som svenska, biologi, historia, samhällskunskap.

Information

Aktiviteten kan genomföras: 2023
Medverkande: Lena Jerlström
Antal elever: 16
Längd: ca 50 minuter x 2 tillfällen
Lokalspecifikationer: Vid första tillfället behövs det tillgång till rinnande vatten i anslutning till aktiviteten. Jag behöver få tillgång till lokalen ca 20 minuter innan lektion för att ställa i ordning och tid att plocka ihop efter.
Pris: Pris: Enligt KROs rekommenderade arvoden, exkl moms ex 1 lektion upp till 60 minuter 4 000 kr 2 lektioner 5 500 kr 3 lektioner 6 500 kr 4 lektioner 7 500 kr Ytterligare lektion samma dag 1 500 kr En vecka, 4 lektioner per dag 27 500 kr Kontakta mig för prisuppgift och upplägg vid ett längre uppdrag. Material: kostnad tillkommer. Jag ordnar material enligt överenskommelse.
Tillkommer traktamente? Ja
Tillkommer reseersättning? Ja
Övrigt: Workshopen sker i samarbete och närvaro av lärare eller annan personal som känner barnen.
Kontaktperson

Lena Jerlström