Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Yiddish Revolution

Aktör: Louisa Lyne & di Yiddishe Kapelye

Åk 4-6 Åk 7-9 Gy

Louisa Lyne & DI YIDDISHE KAPELYE ger YIDDISH REVOLUTION.

En inspirationskonsert om jiddischkultur, förintelsen och vikten av medmänsklighet, ämnat för barn i mellanstadiet och uppåt. Innehållet är en blandning av sånger på jiddisch och svenska med bildprojektion som rullar i bakgrunden.
Traditionella melodier, visor hämtade från getton och nytt material, bl.a en sång med nyskriven svensk text av Emil Jensen utgör byggstenarna i programmet.
Konserten skapar dialog och eftertanke kring förintelsen och med musik som redskap ökar den ungdomars kunskap kring ämnet. Yiddish Revolution erbjuder även material till för- och efterarbete i skolan.

Yiddish Revoultion erbjuder även en kompletterande, skapande del. Detta är dock fristående och inget eleverna måste delta i innan de ser konserten.

I detta steg kommer en grupp om 4 personer ut till skolorna och träffar eleverna i mindre grupper. Här får eleverna lära sig om jiddisch och judisk kultur genom en interaktiv workshop med högt tempo. Vi lär oss ord på jiddisch, en traditionell jiddischvisa som vi sjunger tillsammans ackompanjerade av traditionella klezmerinstrument.
Hinner vi så dansar vi traditionell judisk ringdans! 

Information

Aktiviteten kan genomföras: 2024
Medverkande: Louisa Lyne, Irina Binder, Edin Bahtijaragic, Diego Gonzalez, Johnny Åman, Anna Thorstensson och Anders Thorén.
Antal elever: Ca 150 / konsert. Ca 25 / workshop
Längd: Konserten är 40 min. Workshopens längd ca 30 min.
Lokalspecifikationer: Lokal: Scen, större samlingslokal, aula eller idrottshall. Scenyta: fri golvyta: 6x7 meter Behov: Tillgång till mörkläggning, projektion, el och fungerade PA-system. Bygg-/rivtid: 60 min / 30 min.
Pris: 35.000 kr / dag med konserter. (Två konserter i samma lokal / dag) 25.000 kr / dag med workshops.
Tillkommer traktamente? Nej
Tillkommer reseersättning? Ja
Övrigt:

Konserten är platsbunden. Den kräver scen, samlingslokal, aula eller likande med tillgång till projektion och mörkläggning. Konserten är utformad för att klara av en större publik. Workshopen är uppsökande.
Med workshopen kan vi besöka eleverna i sina klassrum.