Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Keep it safe

Fyra personer med reflexvästar och färgglada kläder håller i trafikkoner.

Aktör: React Public Performances

Förskoleklass Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9

Publiken samlas vid startpunkten, spänningen stiger. Alla är här för att ha kul, alla är engagerade i en unik upplevelse - det är en rörlig föreställning! En rörlig föreställning... vad kan en förvänta sig? Vilka är reglerna? Är det säkert?


"Keep it safe" är en interaktiv föreställning där vi leker med rörelsen och flödet av folkmängder och utforskar relationen mellan artisten och publiken. Genom dans, rörelse och manipulering av olika objekt skapar vi ny logik och nya rum. Vi flyttar oss från A till B och bjuder folk att följa med. Vi ställer frågor inte bara kring regler och sociala normer som finns i folkmassor utan även gällande gruppinflytande, individuella val samt ivern att ha kul.

I en livlig miljö, med bara våra kroppar, ett rep, en visselpipa och några trafikkoner, ämnar vi påverka rörelsen, känslorna och uppmärksamheten hos publiken.

Information

Aktiviteten kan genomföras: 2024
Medverkande: 5 ut av följande 6 personer: Tiina Lehtimäki, Anton Lejon, Alex Nagy, Oriane Paras, Annu Ronkainen, Rodrigo Vilarinho
Antal elever: max. 120
Längd: 35 min
Lokalspecifikationer: Föreställningen rör sig genom utrymmet och är väldigt anpassningsbar utifrån givna omständigheter. Det behövs dock en total yta om minst ca. 300 m² som publik och artister delar. Föreställningens natur kräver att vissa element måste provas och anpassas på plats där föreställningen ska utspela sig. 2 timmar behövs i utrymmet för förberedelser. Ingen rivtid eller tekniska krav på ljus / ljud.
Pris: Första föreställningen 21 000 kr + moms. Andra föreställning samma dag 8000 kr + moms
Tillkommer traktamente? Ja
Tillkommer reseersättning? Ja
Övrigt: Keep it safe är enkel att anpassa för väldigt olika omständigheter och utrymmen både inom- och utomhus.
Kontaktperson

Annu Ronkainen