Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Användarvillkor samordnare

Information om personuppgiftsbehandling

Region Örebro län är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. All behandling sker enligt GDPR och annan tillämplig dataskyddslagstiftning.

Region Örebro län samlar in dina personuppgifter (namn och e-postadress) utifrån din roll som samordnare i din kommun. Det är utifrån rollen som samordnare som Region Örebro län skickar användarinformation till dig.

Vår webbplats använder inte cookies.

Dina rättigheter

Du har enligt GDPR vissa rättigheter i egenskap av den registrerade. Du har bland annat rätt att begära tillgång till dina personuppgifter, begära att personuppgiftsbehandlingen begränsas, att dina personuppgifter rättas eller raderas, att invända mot behandlingen och rätt till dataportabilitet av dina personuppgifter. Du kan gärna kontakta oss för att få veta om vi kan tillgodose din begäran.

Om du inte är nöjd med Region Örebro läns hantering, kan du vända dig med klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

 

Kontaktuppgifter

Har du frågor om den aktuella behandlingen eller avslutat ditt uppdrag som samordnare upphör kontaktar du Region Örebro län.

Vill du veta mer om hur Region Örebro län behandlar dina personuppgifter, kontakta Dataskyddsombudet.

Dataskyddsombudet Region Örebro län

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 10 oktober 2022