Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Välkommen till Kulturkraft

Alla barn har rätt att få skapa och uppleva kultur i en tillåtande atmosfär utifrån egen förmåga. Därför tog Region Örebro län fram modellen KulturKraft – för varenda unge.

Översyn av KulturKrafts-modellen

Hösten 2023 kommer en översyn av KulturKrafts-modellen att göras för att se på vilket sätt modellen kan utvecklas och förbättras. Vilka åtgärder översynen kan resultera i kommer att meddelas i december 2023.

Under innevarande år kommer inga förändringar att ske, utan KulturKraft fortlöper som vanligt hela 2023. 

Läs mer om modellen Kulturkraft.

 

Kulturutbud 2023

Kulturutbud 2024

Du kan nu boka 2024 års regionala kulturutbud.

Vill du boka en kulturaktivitet till barn och unga?

KulturKrafts utbud innehåller professionella workshops, föreställningar eller aktiviteter inom konstområden som teater, dans, konst, slöjd, kulturarv, musik och litteratur riktad till barn och unga mellan 3-19 år.

Det regionala kulturutbudet består av utvalda professionella fria aktörer inom- och utanför länet samt institutioner och besöksmål i Örebro län. Alla erbjuder kulturaktiviteter som får barn att växa, både som individer och grupp.

Läs mer om hur du bokar en kulturaktivitet.

Vill du vara med i Örebro läns kulturutbud?

Läs mer om urvalsprocessen och hur du ansöker.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med Kulturkrafts adminstratörer så gör du det genom att skicka ett mail till oss.