Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Workshop - ATT RE:MAKEA EN T-SHIRT!

Aktör: Rädda världen - stygn för stygn!

Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Grundsär

Workshop som väcker elevernas nyfikenhet för tyg och återbruk och ökar deras kunskap om kläder, konsumtion och hållbarhet.

Vi berättar om klädproduktionens och vår klädkonsumtions påverkan på människa och miljö. Var kommer våra kläder ifrån? Vad är tyg gjort av? Vad kan vi göra istället för att köpa nytt? Eleverna återbrukar sedan av t-shirts och får möjligeht att använda sin kreativitet och skapa något nytt av gammalt att ta med sig hem.

För att kunna ge varje elev det stöd den behöver i sitt skapande och möjlighet att färdigställa sitt alster arbetar vi gärna i halvklass. Vid större antal elever behövs extra deltagande av personal från skolan. Det ska alltid finns en närvarande personal som känner eleverna vi möter.

Information

Aktiviteten kan genomföras: 2023
Medverkande: Sara Hillersberg och Anna Nilsson
Antal elever: 10-15
Längd: 90 minuter
Lokalspecifikationer: Projektor
Pris: 5500:- exkl moms
Tillkommer traktamente? Ja
Tillkommer reseersättning?
Övrigt:

Det ska alltid finns minst en närvarande pedagog som känner eleverna vi möter. För att kunna ge varje elev det stöd den behöver i sitt skapande och möjlighet att färdigställa sitt alster arbetar vi gärna i halvklass. Vid större antal elever behövs extra deltagande pedagoger. Dessa ska stödja upp Sara och Anna med assistens till eleverna i deras slöjdskapande.

Kontaktperson

Anna Nilsson