Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Konstpaket till förskolor och förskoleklasser

Aktör: Örebro konsthall

3-5 år Förskoleklass

Ta del av ett urval av konstverk från kommunens konstsamling. Till varje konstpaket hör en konsthandledning med förslag på samtal och skapande för varje verk. Konsten är i varierade uttryck som exempelvis grafik, måleri och foto. Ett av konstverken är skulpturalt för att ge en taktil upplevelse! Våra teman är: - Människorna i konsten - Djuren på jorden - Former och färger i naturen - Vilka bor och lever här? - Tänk att kunna flyga! Konstpaketen bokas månadsvis och kan bokas två perioder om förskolan har flera avdelningar som vill ta del av konsten.

Information

Aktiviteten kan genomföras: 2023
Medverkande: Ingen medverkande person
Antal elever: Lånas månadsvis och kan bokas i två omgångar om flera klasser vill ta del av paketet.
Längd: En månad
Lokalspecifikationer: Konstpaketet fraktas till förskolan för att arbeta med i klassrummet.
Pris: Konstpaketen kostar 500 kr och Örebro konsthall står för frakten till och från förskolorna.
Tillkommer traktamente? Nej
Tillkommer reseersättning?
Övrigt:
Kontaktperson

Louise Martinsson