Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Smaka på språket

Aktör: Sexton strängar

Åk 1-3

Smaka på språket är ett skapande skola-projekt som är användbart i ämnet svenska. Med hjälp av musiken och de roliga sångerna lär sig barnen att skilja på vänster och höger, verb, adjektiv och substantiv. Veckodagsvalsen och alfabetssången blandas med vokalkören och goddagsången. Barnen är med och dansar, sjunger och ger förslag på verb och adjektiv m m.  

I Smaka på språket har kvartetten skrivit alla sångerna som på ett musikaliskt och lekfullt sätt tar sig an det svenska språket. Vi smakar till exempel på alfabetet, vokalerna, ordklasser och ord som stavas lika men betyder olika saker. Föreställningen går i ett och det svenska språket går som en röd tråd genom föreställningen där också stråkinstrumenten presenteras på ett smart sätt. Det är fart och fläkt, finurlighet och glädje. Kontakten med barnen är direkt. 

Upplägg skapande skola:
Man kan välja mellan två varianter.
Första varianten:
1. Två ur kvartetten besöker barnen i klassrummet. Vi berättar om vad som ska hända och lär ut fyra av våra sånger. Det handlar främst om alfabetet och vokalerna. Lärarhandledning med vidare instruktioner om hur man kan jobba med sångerna, som finns på Youtube, delas ut. Ett arbetsblad med svenskaövningar ingår också, som läraren kan printa ut.
2. Barnen kan nu under cirka en månads tid sjunga och träna på sångerna.
3. Kvartetten kommer tillbaka och gör föreställningen Smaka på språket i lekhall, aula eller gympasal. Barnen sjunger med och interagerar med kvartetten. 

Andra varianten:
1. Kvartetten skickar ut materialet, lärarhandledning och instruktioner så att läraren kan förbereda genom att titta på filmerna på Youtube tillsammans med barnen.
2. Kvartetten kommer och gör föreställningen.
3. Efter föreställningen går man ut två och två i klasserna och gör en workshop där man jobbar vidare på verbsången och substantivsången. Repetition av sångerna.

 

Information

Aktiviteten kan genomföras: 2023
Medverkande: Filip Runesson, Gabriele Freese, Paula Gårsjö och Anna Thorstensson
Antal elever: 60
Längd: 40 minuter
Lokalspecifikationer: Scenyta 4 x 6 meter. Vi har med oss en liten backdrop och behöver en stol utan karm till cellisten. För övrigt väldigt flexibla och kan spela i gympasalar, lekhallar, teaterscen eller mindre aula. Ingen el - vi spelar akustiskt.
Pris: Föreställningspris: 18.000:- per dag (ingår två föreställningar) Workshop: 9.000:- för två musiker per dag
Tillkommer traktamente? Nej
Tillkommer reseersättning? Ja
Övrigt:
 
Sexton Strängar bildades 2013 och har sedan dess haft en massa roliga musikaliska äventyr tillsammans med barn och vuxna runt om i Sverige. Som klassiskt utbildade musiker tar kvartetten avstamp i den klassiska musiken men färdas sen genom många olika stilar och genrer. 
Gruppen började sin bana med att spela föreställningar för barn och med visionen att barn på nära håll ska få uppleva en konsert med hög musikalisk kvalité och på ett sätt där de känner sig inkluderade och delaktiga. Visionen har sedan dess legat till grund för konserter och föreställningar - vare sig det gäller barn eller vuxna.
 
MOTIVERING FÖR KULTURPRISET ÅRETS BUBBLARE
2019 REGION KRONOBERG

"För sin förmåga att på ett musikaliskt och lekfullt sätt ta sig an det svenska språket.
Med sitt utbud inom Skapande skola bidrar Sexton strängar till att göra professionell kultur
till en naturlig del av barn och ungas vardag och lärande."
 
Tillgängliga först hösten 2023.

 
Länkar
Kontaktperson

Paula Gårsjö