Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Monster Workshops

Aktör: Patrick Bentham Radley

Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9

Vi skapar fantasidjur och monster av alla slag i lera, efter önskat tema eller andra önskemål.

Kreativa och mycket omtykta Skulpturkurser för alla åldrar från Åk 2 uppåt till Åk 9 i världens bästa skulpturmaterial: Lera! 

Allt material och verktyg tillhandhållas av Patrick och kurserna kan hållas i vilken skolsal/rum som helst.

Om skolan saknar Keramikbrännugn kan Patrick sörja för bränning av de skapade alstren (det vanligaste förfarandet).

Kurserna tar en hel dag att genomföra och vi brukar dela klasseran i två grupper (max 12 st. i varje grupp): 1 klass = 2 kurser.

Kursernas längd: En hel dag = 4 till 5 timmar per grupp

Efter bränning av alstren kan en frivillig tillläggskurs beställas med ca. en timmes målningskurs, annars finns en detaljerad instruktionsvideo att tillgår på Youtube!

Information

Aktiviteten kan genomföras: 2023
Medverkande: Patrick Bentham Radley
Antal elever: max 12 stycken ( helst ) = halvklass
Längd: Hel skoldag = 4 till 5 timmar i grundutförande.
Lokalspecifikationer: Vilken vanlig undervisningssal som helst med plats för 12 elever eller mer. Tillgång till vatten är önskvärt men inte nödvändig.
Pris: KIF /KRO lägsta standard ersättningsnivå tilllämpas = 945:- / timme
Tillkommer traktamente? Ja
Tillkommer reseersättning?
Övrigt:

Patrick är en energisk och inspirerande pedagog och har över 13 års erfaranhet med dessa kurser! Han har genomfört över 60 stycken under de sista två år! (trots pandemin!)

Kursserna kan med stor fördel kombineras med kreativa skrivande uppdrag i svenskan! 

Med facit av 100% glada och nöjda kunder (eleverna!) tveka inte att beställa till din skola! 

Kontaktperson

Patrick Bentham Radley