Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Hela universum är Du - kul konstnärlig workshop om Barnkonventionen!

Aktör: HELAUNIVERSUMÄRDU/Cecilia Meyer

Åk 4-6 Grundsär Gysär

Barn lär sig om Barnkonventionen på ett kul och inspirerande sätt med hjälp av konst!  

Den röda tråden i workshopen handlar om att stärka eleverna. Tråden löper via dialogen där vi pratar om vem man är, hur man känner sig och vilka rättigheter man har. Att söka konkret stöd om/när de behöver och att uttrycka allt detta på ett personligt sätt.

Målsättningen är att elevrna får grundläggande kunskaper om Barnkonventionen och utvecklas personligen. De blir uppmuntrade att uttrycka sig både i text och bild och det viktigaste är att de förstår vad det innebär att de har rättigheter och lär sig om demokrati, samtidigt som de har kul med den estetiska lärprocessen.

LÄROPLANEN ÅK 4-6

Samhällskunskap ska behandla de mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med Barnkonventionen.

Bildämnet kunskaper om bild och bildkommunikation är betydlesefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhället. 

Svenskämnet blir också naturligt involverat i workshopen.

Tillvägagångssätt

WORKSHOPEN ÄR UPPDELAD I TRE DELAR:

1. Som konstnär inspireras jag av olika saker. Vad inspirerar dig? Vad är Barnkonventionens grundläggande principer? Hur kan Barnkonventionen hjälpa dig varje dag? Vart kan man få hjälp av vuxenvärlden om man behöver det? (Vi har en dialog)

2. Vad tycker och tänker du, önskar du eller vad vill du ändra på? (Barnen uttrycker sig via text)
3. Hur mår du? Hur känner du dig just idag? Hur kan du uttrycka det? (Barnen uttrycker sig konstnärligt)

Barnen får också med sig informationsmaterial och kontaktuppgifter till organisationer som kan hjälpa/stötta dem vid ev behov och lärarna får tips på hur de kan arbeta vidare med temat i skolan.

Information

Aktiviteten kan genomföras: 2023
Medverkande: Cecilia Meyer
Antal elever: Helklass
Längd: 120 min
Lokalspecifikationer: Klassrum eller bildsal med bord och stolar för alla deltagare och ett par bord för material. Tillgång till vatten. Gärna whiteboardtavla med magneter. Övrigt: Jättebra om skolan har förkläden. Jag tar med papper, färg och allt annat material.
Pris: Pris: Arvode enligt KRO (KONSTNÄRERNAS RIKSORGANISATION)
Tillkommer traktamente? Ja
Tillkommer reseersättning?
Övrigt:

Den här workshopen har tidigare genomförts som ett framgångsrikt projekt på Örebro läns museum av Cecilia som har en konstnärlig högskoleutbildning från Konstfackskolan och på olika sätt arbetar för barns rättigheter som Barnrättskämpe.

Kontaktperson

Cecilia Meyer