Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Gå på konstvandring och upptäck konsten på stan!

Aktör: Örebro konsthall

3-5 år Förskoleklass Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Grundsär Gy Gysär

Vi samlas vid Örebro konsthall och går tillsammans och tittar på den offentliga konsten på gator, torg och i parker med skulpturer, väggmålningar och konstnärliga gestaltningar av olika slag och från olika tider. Vi pratar om det offentliga rummet och hur det används samt konstens kraft att förvandla platser som tillhör oss alla. Konstvandringen tar ca en timme och anpassas utifrån ålder och era önskemål. Maxantalet för konstvandringar är 25 elever, och för yngre barn gärna mindre grupper eftersom vi rör oss ute i stadsrummet.

Information

Aktiviteten kan genomföras: 2023
Medverkande: Konstpedagoger på Örebro konsthall
Antal elever: 25
Längd: 1h 30min
Lokalspecifikationer: Konstvandringen sker utomhus så ta med kläder efter väder.
Pris: Kostnadsfritt för förskolor och skolor i Örebro kommun. 800 kr/visning för skolor i andra kommuner.
Tillkommer traktamente? Nej
Tillkommer reseersättning?
Övrigt:

Erbjuds under sommarhalvåret mellan 1 maj och 15 oktober.

Kontaktperson

Louise Martinsson